Terug naar blogs

Rainforest Alliance Certificering

Door Belmio - January 9, 2023

Samen streven we naar een duurzame en gezonde koffieketen 

Belmio is synoniem met genieten en vreugdevolle momenten. Het aroma en de smaak van onze koffie geven je dan ook meteen een opkikker. Daarom willen we dat er voldoende aandacht gaat naar elke schakel van de koffieketen, en dat vreugde en optimaal welzijn centraal staan. Of het nu gaat om het milieu, om bedrijven of om de boeren die onze koffie telen.

Koffie is een van de meest verhandelde producten ter wereld en dus erg belangrijk. Als speler in deze enorme sector kiest Belmio er bewust voor om zorg te dragen voor ons kernproduct en het milieu. Op die manier garanderen we dat onze koffie duurzaam geteeld en geconsumeerd wordt. Overal ter wereld drinken mensen Belmio-koffie. Het is dus essentieel om dit product en de hele waardeketen te beschermen. Zorg dragen voor elke schakel in de productieketen van koffie beschouwen we als een zaak van algemeen belang.

Hoe Belmio voor vreugdevolle momenten zorgt

Duurzaam geteelde en geproduceerde koffie is beter voor de mens en het milieu. Toch houden bedrijven vaak met geen van beide rekening. Dat is de voornaamste reden waarom we een partnerschap met de RFA aangegaan zijn. Deze certificeringsorganisatie ziet toe op de arbeidsomstandigheden en op het behoud van het milieu en het regenwoud in de productieketen van diverse voedingsmiddelen. Koffie is er daar één van.  De RFA garandeert dat koffieboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat ze duurzaam omgaan met het milieu. De voordelen voor boeren, arbeiders en hun gezinnen, en de hele planeet zijn dan ook talrijk. Om ze toe te lichten, gaan we hier dieper in op de drie bekende pijlers van onze samenwerking met de RFA: people, planet & profit (mensen, planeet en winst). 

People (mensen): 

Op een boerderij die gecertificeerd is door de Rainforest Alliance, zijn de rechten van de koffieboeren en arbeiders altijd gewaarborgd. Deze boerderijen zijn daardoor een betere en veiligere plek om te werken en wonen. De boeren en arbeiders wonen doorgaans op of vlak bij de plek waar de koffie geteeld wordt. De RFA helpt ervoor te zorgen dat deze mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zoals degelijke huisvesting en toegang tot zuiver drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.

Om gevaarlijke arbeidsomstandigheden te voorkomen, krijgen de arbeiders en boeren broodnodige beschermende kleding. Zo kunnen ze in alle veiligheid werken. De Rainforest Alliance verbiedt bovendien uitdrukkelijk kinder- en dwangarbeid, genderongelijkheid en alle vormen van discriminatie.

Planet (planeet): 

Bij elke stap in de teelt, de oogst en de productie van Belmio-koffie staat respect voor het milieu en de natuur voorop. RFA-gecertificeerde boerderijen besteden uiterst veel aandacht aan het gebruik van grond en het verbruik van water en energie. In hun woon- en werkomgeving tonen ze respect voor natuurlijke grondstoffen zoals koffie en water. Vervuilende producten en producten die afval veroorzaken (bv. kunstmeststoffen en pesticiden), zijn slechts in beperkte mate toegelaten. Het doel: een schone en natuurlijke leefomgeving in stand houden.

De boeren krijgen tips en opleidingen over goed afvalbeheer, het behoud van beboste en beschermde gebieden en het bewaren van de biodiversiteit (zoals dieren en planten). Ze leren 'klimaatslimme' landbouwtechnieken om de gewassen en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Profit (winst): 

De boeren en arbeiders die werken op plantages met een keurmerk van de Rainforest Alliance, leren hoe ze met 'klimaatslimme' landbouwtechnieken de kwaliteit van hun gewassen kunnen verbeteren. Dat komt uiteindelijk ook de kwaliteit van Belmio-koffie ten goede.

Dankzij professionele begeleiding slagen ze er beter in meer te oogsten tegen lagere kosten. Op lange termijn krikken deze technieken de productiviteit op, waardoor ook het inkomen stijgt van de mensen die ervoor zorgen dat jij optimaal kunt genieten van elk kopje Belmio-koffie. Verder leren de boeren hoe ze kunnen onderhandelen over (betere) prijzen voor hun producten. Dankzij een hogere opbrengst, lagere kosten en betere prijzen maken ze meer winst. En dat leidt dan weer tot betere levensomstandigheden voor de boeren, de arbeiders en hun gezinnen.

Het Rainforest Alliance label op de verpakking van onze Belmio-koffie

De groene kikker van Rainforest Alliance® staat voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Je ziet het label op land- en bosbouwproducten overal ter wereld, en dus ook op de verpakking van onze Belmio-koffie.  Alleen bedrijven die milieuvriendelijke landbouwpraktijken hanteren en de biodiversiteit helpen te behouden of toenemen, mogen dit keurmerk gebruiken.

We zijn trots dat we het nieuwe Rainforest Alliance label mogen vermelden op onze verpakking. Het garandeert dat voor de Belmio-koffie die je koopt de drie bovengenoemde P's (People, Planet & Profit) gerespecteerd worden. Het nieuwe Rainforest Alliance keurmerk staat sinds 2018 op 19 van onze koffieproducten. De overige vier producten zijn biologisch gecertificeerd. Ontdek het Rainforest Alliance label op zo goed als al onze verpakkingen! 

Het keurmerk symboliseert ons partnerschap met de Rainforest Alliance  en toont aan dat we ons samen inzetten voor meer duurzaamheid. Voortdurende verbetering, transparantie en een gedeelde verantwoordelijkheid van de boeren en de bedrijven staan daarbij centraal. Via die weg willen we onze missie waarmaken: mens en natuur een betere toekomst bezorgen, door van een verantwoorde bedrijfsvoering de nieuwe norm te maken.

We willen een positieve verandering teweegbrengen in de koffiesector en zorgen voor vreugdevolle momenten in elke schakel van de keten. 

Neem net als wij duurzame, verantwoorde beslissingen

Samen streven we ernaar het evenwicht tussen mens en natuur te herstellen, en een wereld uit te bouwen waar iedereen in harmonie met elkaar leeft. We willen mee een positieve verandering teweegbrengen in de koffiesector en voor vreugdevolle momenten zorgen in elke schakel van de keten. Neem net als wij duurzame, verantwoorde beslissingen. Koop Rainforest Alliance gecertificeerde Belmio-koffie. Zo ondersteun je de mensen die onze koffie oogsten en verwerken, en help je de natuur te beschermen in de regio's waar Belmio-koffie geteeld wordt.

Meer berichten