De "Wedstrijd - Belmio cadeaupakket" wordt georganiseerd door Belmoca PLC/NV/SA gevestigd te Technologielaan 7B, 1840 Londerzeel, geregistreerd onder Belgisch recht.

Deelnamevoorwaarden

Deze wedstrijd staat open voor alle wettelijke inwoners van België die 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname.
Werknemers, agenten of vertegenwoordigers van de organisator en hun naaste familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd.

Hoe deelnemen

Om mee te doen aan de Instagram wedstrijd moet de deelnemer onze @Belmio.Official Instagrampagina volgen en de wedstrijdpost liken, opslaan en delen. Daarnaast moet de deelnemer ook iemand taggen in de comments die van koffie houdt. Schiftingsvraag: hoeveel koffiecollecties vind je op onze website? De winnaar wordt door een onschuldige hand getrokken uit de deelnemers. 
Per deelnemer is slechts één inzending toegestaan. Extra inzendingen worden gediskwalificeerd.
Door mee te doen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit officiële reglement.

Selectie winnaar

De winnaar wordt gekozen op basis van het juiste antwoord van de schiftingsvraag. Vervolgens wordt er uit de personen met het juiste antwoord op de schiftingsvraag, 1 winnaar getrokken door een onschuldige hand. 
Er is 1 winnaar; één op Instagram, met een minimum leeftijd van 18 jaar. 
De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een persoonlijk bericht of een reactie op het wedstrijdbericht.
Als de winnaar niet binnen 48 uur reageert, vervalt de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
De winnaar moet zijn contactgegevens opgeven, waaronder zijn volledige naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres.

Prijs

De winnaar ontvangt een Belmio cadeaupakket ter waarde van 50 euro (inclusief btw).
De prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en kan niet worden vervangen door contant geld.
De organisator is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde prijzen.

Aansprakelijkheid

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te annuleren of te wijzigen.
De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of fouten die kunnen optreden tijdens de wedstrijd.
De organisator is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of letsel als gevolg van deelname aan de wedstrijd of het gebruik van de prijs.

Privacy

Persoonlijke informatie die tijdens de wedstrijd wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer van de wedstrijd en het toekennen van de prijs. De organisator deelt geen persoonlijke informatie met derden tenzij dit wettelijk verplicht is.

Toepasselijk recht

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze wedstrijd zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit officiële reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren die dit reglement overtreedt of de wedstrijd probeert te verstoren.